خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گلدوزی برای مبتدی‌ها
این برنامه به معرفی وسایل مورد نیاز در هنر گلدوزی و کاربرد آن‌ها می‌پردازد.