خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو هماهنگ کردن گلدان گل با فضای اطراف
در فصل‌ها و فضاهای متفاوت از رنگ‌های گوناگونی در آراستن گل‌ها استفاده کنید. برای مثال، ما در این ویدئو چگونگی هماهنگ کردن گل‌های گلدان با طبیعت فصل تابستان را آموزش می‌دهیم.