خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو چیدمان گل‌های بهاری
در این ویدئو به نکات مهمی از قبیل اندازه، انتخاب رنگ‌ گل‌ها و نحوه قرار گرفتن آن‌ها کنار یکدیگر توجه کنید. زیرا در این برنامه شیوه جالب و منحصر به فردی در مرتب‌سازی گل‌ها به کار رفته است.