خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گل پیاز دکوری
شاید باورش برای شما هم سخت باشد که با گل و گیاه پیاز بتوان گلدان بسیار زیبایی را درست کرد. نکات مهمی درباره نحوه چیدن گل پیاز دکوری در گلدان را در این برنامه خواهید دید.