خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تاثیر رنگ‌های شاد در گل‌‌‌‌‌‌آرایی
بر اساس آموزه‌های این ویدئو و با به کار بردن چند شاخه گل طبیعی با رنگ‌های بنفش، سفید و زرد یک دسته گل زیبا و خوشرنگ درست کنید.