خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو گلدان پاییزی
در گل‌آرایی رنگ گل، از شکل و اندازه آن‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این ویدئو با استفاده از گونه‌های گیاهی با رنگ‌های پاییزی ظاهری زیبا به گلدان بخشیده شده است.