خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سبد گل بهاری
شما می‌توانید چیدمان بهاری بسیار زیبایی از گل‌های رنگارنگ را در منزل خود قرار دهید. به نکاتی که در این ویدئو ارائه شده است توجه کنید و سبد گل خانه‌تان را خودتان درست کنید.