خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو دسته گل رنگارنگ با نوارهای چوبی
تزئین و پیچیدن دسته گل طبیعی به نظر ساده می‌آید؛ اما عوامل زیادی در جان بخشیدن به دسته گل مانند هماهنگی و ترکیب رنگ گل‌ها و استفاده از عناصر طبیعت بسیار موثر است. در این برنامه نحوه تزیین دسته گلی با رنگ‌های شاد و دلنشین را به شما آموزش می‌دهیم.