خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گل‌آرایی روی چوب
در این ویدئو با استفاده از یک تخته چوبی پوشیده از برگ برای ساخت پایه گل استفاده شده است. با به کارگیری چوب در تزیین گل و گیاه، طبیعت را در منزلتان بهتر لمس کنید.