خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مرتب کردن کشو با رول دستمال
اگر هر بار که کشوی خود را باز می‌کنید با سالادی از وسایل مختلف مواجه می‌شوید، بهتر است این رژیم نگهداری وسایل را کنار بگذارید و با رول دستمال به محتویات کشو سر و سامان دهید.