خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی سنتی با اسکرچ بورد
اسکراچ برد مقوای مخصوصی است که مورد استفاده تکنیکی قرار می‌گیرد و اسکراچ برد نامیده می‌شود. اجرای طرح روی این مقوا‌ها را طراحی اسکراچ برد می‌گویند. در این ویدئو به شما آموزش داده می‌شود که چطور این کار را انجام دهید و یک تابلوی زیبا برای دیوار خانه‌تان بسازید.