خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو استفاده از شلوار ایمنی هنگام کار با اره برقی
در این ویدیو با تمامی ابزار ایمنی لازم برای کار با اره‌های برقی آشنا می‌شوید و دلیل نیاز استفاده از آنها را می‌بینید تا بهتر از آن‌ها بهره ببرید. همچنین عملکرد شلوار ایمنی مخصوص برای کار با اره برقی را می‌بینید چرا که مهمترین مورد است. به این خاطر که معمولا جراحات ناشی از کار با اره برقی در ناحیه‌ی پا به وجود می‌آید.