خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نحوه استفاده از چراغ جوش
اگر یک جوشکار حرفه‌ای نیستید اما می‌خواهید خود کفا باشید و جوشکاری‌های کوچک را خودتان انجام دهید می‌توانید با دیدن این ویدیو چراغ جوش مناسب کار خود را انتخاب کنید و نحوه‌ی کار با آن را نیز یاد بگیرید.