خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو جعبه‌ تی شرتی
تی‌شرت‌های کهنه تقریبا در هر کمدی دیده می‌شوند و بهترین سرنوشتشان نهایتا در جایگاه پاک کردن شیشه و دیوار است! این ویدئو به شما آموزش می‌دهد تا با آن‌ها جعبه‌های کاربردی زیبا درست کنید.