خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دسته گل روزنامه‌ای
این ویدئو روش درست کردن یک دسته گل زیبا با مجله و روزنامه‌های باطله را آموزش می‌دهد.