خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تزئین پا تختی
میز کنار تخت یا همان پاتختی یکی از وسایل اتاق خواب محسوب می‌شود که با داشتن چیدمانی خوب روی آن می‌توانید اتاق زیباتری برای خود بسازید.