خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو گل رز نمدی دیواری
در این ویدیو به شما آموزش داده می‌شود تا با استفاده از نمد به روشی ساده گلبرگ‌های زیبا در ابعاد مختلف درست کنید و در نهایت با این گلبرگ‌ها یک گل رز زیبا در چارچوب یک قاب دیواری بسازید.