خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو نحوه ساخت محفظه سرمایی
در این ویدئو با نحوه ساخت یک محفظه گلخانه‌ای کوچک برای نگهداری از گیاهان در فصول سرد سال آشنا خواهید شد.