خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو محافظت از سیم شارژر با کمک فنر خودکار
یکی از مشکلات استفاده از شارژر پیچ خوردن و خراب شدن سیم آن است. در این ویدئو ترفندی را به شما نشان می‌دهیم که بتوانید با کمک فنر خودکار، از سیم شارژر خود محافظت کنید.